raport z badań

Raport z testów na płytkach z linii KTL "Skraw-Met"   przeprowadzonych w laboratorium BASF (patrz poniżej) 

Testowi poddano dwa rodzaje blach:

- bez dodatkowej obróbki – (Pruefbleche)

- blachy poddane śrutowaniu przed procesem KTL (Pruefbleche gestrahlt)

Blachy zostały poddane testowi w komorze solnej zgodnie z normą DIN EN ISO 9227.

Raportowane wyniki po czasie ekspozycji na mgłę solną przez 360h, 480h, 504h, 720h, 1008h.

W raporcie znajduje się ocena dla wymaganych parametrów:

Surface corrosion - Korozja powierzchniowa
Edge corrosion - Korozja krawędzi
Undercutting - odejście od nacięcia
Blistering - pęcherzenie
Scrach test - test zarysowania
Cross cut  - test przyczepności

Dla parametrów określających bezpośrednio zabezpieczenie korozyjne (1, 2, 4) wyniki są najlepsze z możliwych „0”  aż do końca testu,

Undercutting (3) dopiero przy 1008 godzinach przekroczył granicę 1mm (dla blachy nieśrutowanej). Wynik jest bardzo dobry. Większość norm samochodowych dopuszcza odejście od na nacięcia 2-3 mm.

Jeżeli chodzi o testy przyczepności i zarysowania to ocena jest subiektywna a znaczenie przy wynikach ma przygotowanie każdej konkretnej próbki (m.in. jej stan przed procesem, ułożenie na zawieszce w piecu itd.)

Niemniej także tutaj wyniki nie przekraczają wartości „1” co jest bardzo dobrym rezultatem.