dostawcy

BASF ®                                                                          

W procesie malowania kataforetycznego jest wykorzystana najnowocześniejsza technologia i komponenty koncernu BASF Coatings AG, co gwarantuje najwyższą jakość i umożliwia zastosowanie szerokiego zakresu grubości powłok. BASF jest liderem na skalę światową w produkcji komponentów stosowanych w kataforezie. Charakteryzują się wysoką odpornością antykorozyjną, bardzo dobrym kryciem
oraz bardzo dobrą elastycznością powłok.
Będąc pod stałym nadzorem serwisu BASF mamy zapewnioną pomoc w szkoleniu specjalistów jak również cykliczne wykonywanie badań i testów przeprowadzonych
w laboratorium BASF na zgodność z wymaganiami obowiązujących norm.

Henkel ®                                                                       

Zakład mechaniczny SKRAW-MET stosuje technologię koncernu HENKEL.
Odpowiednie przygotowanie powierzchni jest decydującym procesem gwarantującym wysoką odporność antykorozyjną przed nałożeniem powierzchni kataforetycznej. Mamy zapewnioną pomoc serwisu w szkoleniu specjalistów, w prowadzeniu badań i rozwiązywaniu problemów oraz dostęp do najnowszych technologii. Stosowanie wodnych produktów o obniżonej emisji lotnych związków organicznych (VOC) gwarantuje niższe zużycie energii i wody, mniej ścieków i przyjazną dla środowiska recepturę bez metali ciężkich czy fosforanów cynku.